Kartaltepe Mahallesi 1. Erdem Sokak Hüseyin Akgün İş Merkezi Blok No:1/3 Daire:3 Sefaköy, Küçükçekmece, İstanbul    [email protected]     +90 212 603 6 444
İLETİŞİM
Bizimle tanışmak için şirketimize kahve içmeye davetlisiniz
Kartaltepe Mahallesi 1. Erdem Sokak Hüseyin Akgün İş Merkezi Blok No:1/3 Daire:3 Sefaköy/Küçükçekmece/İstanbul
İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri

Mutlu çalışan eşittir mutlu müşteri prensibi ile süreçlerimizi yönetmekteyiz.

Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,

Çalışmalarımızda yönetimden Fazlası yaklaşımı esas alınarak, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak,

ISO 9001-ISO 14001- ISO 27001- ISO 45001 Kalite Politikalarına, standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek,

Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,

Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,

Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmak,

Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,

Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlamak,

Çalışanlarına, uygun sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, iş ve işçi güvenliği, çevre, sosyal sigortalar ve diğer konularda, personel lehine geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,

Çalışanları sadece bir üretim unsuru olarak değil, sosyal bir varlık olarak kabul etmek, çalıştığı süre içinde ve gelecekte haklarının korunmasını sağlamak,

İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak,

Bizler yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Bu ilke; grubumuzda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir.

Bu ilkeler ile oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız; Grubumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır.

Vizyon ve hedeflerimize ulaşırken en değerli kaynağımız, şirketine gönülden bağlı ve yüksek nitelikli insan gücü olduğunun bilincindeyiz.

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması benimsenir.

İşe alım süreçlerinde yüz yüze mülakatlar sonucunda mülakat değerlendirmeleri gerçekleştirilir. İşe alım kararı verildikten sonra personeller oryantasyon sürecine alınır işin niteliği, yetki ve sorumlulukları, şirket vizyon ve misyonu ile ilgili eğitimler ve bilgilendirmeler yapılır.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır.

360 derece personel değerlendirme formatlarımızla tüm çalışanların asttan üste ve üstten asta olarak 3 aylık periyotlarla gizli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak, çalışanlarımız için her koşulda daima erişilebilir konumda olarak geri bildirim vermekteyiz.

Mplus Grup Yönetim Danışmanlığı olarak bizi; bu noktaya getiren şirket kültürümüz ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, başta üst yönetim kadromuz olmak üzere tüm çalışanlarımızın kendilerini sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık tutmalarıdır.